Klik poza wierzchołkiem: wyłączenie/włączenie animacji; dwuklik - restart
Drag poza wierzchołkiem: przesuwanie grafu; drag na wierzchołku - przesuwanie wierzchołka